• ورکشاپ بازاریابی

  • هزینه ثبت نام در دوره : 3,500,000 ریال

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : کارگاه آموزشی تاریخ ثبت : 1398/9/18
    تاریخ شروع دوره : 1398/9/20 تاریخ پایان دوره : 1398/9/20
    • ورکشاپ بازاریابی
    • عنوان محل برگزاری