format_quote

شهر مدیریتی پاوان در سال 2012 در قالب یک آموزشگاه درون سازمانی با نام توسعه دهندگان مدیریت تحت نظارت مربیان و منتورهای اروپایی ،آمریکایی ،خاور دور و تحت نظر مستقیم منتورهای فرانسوی کار خود را آغاز کرد. در سال 2016 بر آن شدیم تا این بستر را در داخل ایران گسترس دهیم از اینرو بعد از توافقات بعمل آمده با طرف های خود برآن شدیم تا ظرف مدت 2سال بسترهای آموزشی را در ایران فراهم کرده و نهایتا در اواخر سال 2018نام ایرانی شهر مدیریتی پاوان انتخاب و در سال 2019رسما کار خود را با محوریت آموزش در ایران آغاز کرد. از افتخارات موسس آن یعنی عالیجناب دکتر مجیداوقانیان این است که مرکز مدیریت یکپارچه مشاوره،برندینگ و بازاریابی را برای اولین بار در دنیا با هدف توسعه و مشاوره سازمان ها و افراد در سراسر دنیا پایه گذاری کرده و این بخش را با نام IMCcBM زیرمجموعه شهر مدیریتی قرار داده. از دیگر افتخارات تاسیس شاخه هایی همچو BOOT CAMP (تور آموزشی) ،رادیو پاوان (صدای مدیریت و بازاریابی ایران)، سینما پاوان (فیلم هایی که برای توسعه و رشد کسب و کار باید دید)،پاوان کلاب(باشگاه مدیران پاوان در ایران) است.شعار شهر مدیریتی پاوان "باما از پله های فرهنگ بالا بیایید،از دروازه ی تمدن عبور کنید و ، وارد شهری برای آموزش نسل آینده ی ایران شوید"

format_quote