• تصویر2
 • تصویر3

دوره ها

 • فروش در عصر شکوفایی تکنولوژی
  فروش در عصر شکوفایی تکنولوژی

  تاریخ شروع: 1398/11/28
  سرجوخه کوچک _ جوخه ققنوس (اولین تورآموزشی (Boot Camp) فروش در ایران)
  سرجوخه کوچک _ جوخه ققنوس (اولین تورآموزشی (Boot Camp) فروش در ایران)

  تاریخ شروع: 1398/10/28
  ورکشاپ بازاریابی
  ورکشاپ بازاریابی

  تاریخ شروع: 1398/9/20
 • فروش در عصر شکوفایی تکنولوژی
  فروش در عصر شکوفایی تکنولوژی

  تاریخ شروع: 1398/11/28
  سرجوخه کوچک _ جوخه ققنوس (اولین تورآموزشی (Boot Camp) فروش در ایران)
  سرجوخه کوچک _ جوخه ققنوس (اولین تورآموزشی (Boot Camp) فروش در ایران)

  تاریخ شروع: 1398/10/28
  ورکشاپ بازاریابی
  ورکشاپ بازاریابی

  تاریخ شروع: 1398/9/20

مدرسان

اخبار و بلاگ